Disclaimer

De content van Carnavaltilburg.nl, inclusief quotes, data en andere informatie op de site staat onder redactie en beheer van Carnavaltilburg.nl. Redactionele informatie (waaronder adviezen, ideeën, meningen en/of instructies), is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie van derden.

De redactie modereert naar beste inzicht de gedane uitingen door derden. De inhoud hiervan kan niet volledig worden gecontroleerd op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Carnavaltilburg.nl kan als gevolg daarvan geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.

Vastelaovendvenlo.nl spant zich in om de beschikbaarheid van de site zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot Carnavaltilburg.nl kan niet leiden tot schadevergoeding. Carnavaltilburg.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden.

Zakelijk adverteren?

Mede mogelijk gemaakt door de Banana's